KOULUTUS

 

Yleistietoa kursseihin liittyen

Kurssi-ilmoittautumiset sähköpostitse
jafyry@gmail.com

Laskutamme sähköpostitse

Peruutukset viimeistään 1 kk ennen kurssia. Palautamme 100 % kurssimaksun vain jos peruutus on tehty 1 kk ennen kurssin ajankohtaa. 

Nuoren Urheilijan Fyysinen Harjoittelu-kurssit ympäri Suomea!

Tämä kurssi on avoin kaikille, joten tervetuloa mukaan seurojen valmentajat, fyysiset valmentajat, fysioterapeutit ja futisvanhemmat! 

Tämän kurssin jälkeen ymmärrät miten lasten- ja nuorten fyysistä valmennusta voidaan toteuttaa tehokkaasti ja turvallisesti. Koulutus sisältää teoreettisen tiedon ja käytännön ohjeita perusliikemallien ja motoriseen harjoitteluun. Lisäksi saat käsityksen kasvun ja kehityksen vaiheista ja niiden huomioimisesta harjoittelussa sekä harjoittelun ohjelmointimalleista. 

Kouluttajina

Janne Ukkonen ja Ville Vilén

 

Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse!
jafyry@gmail.com

Hinta
150 euroa / 1 päivän kurssi

Kurssipaikat alkuvuodelle 2020

Nokia 7.3.2020

 

LIIKKEEN VARIABILITEETTI

Tämä kurssi sopii kaikille! Tervetuloa valmentajat, fysiot ja futisvanhemmat!

 

Vantaalla la 7.3.2020. Hinta 150,00 e.

Kouluttajana
Marko Grönholm


Kurssilla käydään läpi alaraajojen - ja koko kehon - liikevariaatiot - motorisen oppimisen näkökulmasta, vammojen preventiivisestä näkökulmasta sekä vamman kuntoutuksen loppuvaiheessa lajiharjoitteluun palatessa harjoittelun monipuolistamisen ja kehon haastamisen näkökulmasta

Epäsäännöllisyys, haastavuus ja paine ovat tärkeitä tekijöitä monimutkaisten järjestelmien kehittymisessä. Miten kehittää urheilijan liikelaadullisten ominaisuuksien mukautumiskykyä, urheilijan strategisia valintoja sekä luovuutta muuttuvissa ja ennalta-arvaamattomissa tilanteissa ja ympäristöissä?

Koulutuksessa perehdymme erilaisiin - tavanomaisista poikkeaviin - liikeharjoittelun ja liiketekniikoiden sovellutuksiin fysioterapian ja toiminnallisen kuntoutuksen saralla. Monipuolisten harjoitteiden avulla pyrimme jalostamaan uusia liike- ja toimintamalleja, edistämään koko kehon yhteistoimintaa ja nivelten välistä kommunikointia, kehittämään voimantuotollisia ja -siirrollisia ominaisuuksia, rakentamaan kehon eri alueiden liikkuvuutta ja toimintakapasiteettia ääriasennoissa hallitusti ja koordinoidusti sekä ymmärtämään koordinaation ja rytmiikan merkitystä laajemmassa mittakaavassa urheilijan huippusuorituksen taustalla.

Koulutuksessa läpikäytävät harjoitteet, harjoitekokonaisuudet ja –rutiinit haastavat kehoa yksilölliset ominaisuudet huomioiden ja koulutuksen teemat ovat sovellettavissa käytäntöön monien erilaisten asiakasryhmien parissa. Koulutus painottuu vahvasti käytäntöön.

Ilmoittaudu mukaan
jafyry@gmail.com

© 2019 by Suomen Jalkapallofysioterapian yhdistys